Text

Úvod

1. Toto je kurz zázraků. 2Je to povinný kurz. 3Jedině doba k jeho provedení je dobrovolná. 4Svobodná vůle neznamená, že si můžeš sám stanovit učební osnovu. 5Znamená pouze, že si můžeš zvolit to, co se chceš v daném čase naučit. 6Záměrem kurzu není učit smysl lásky, neboť ten se nachází za tím, co lze učit. 7Jeho záměrem je však odstranění překážek stojících v cestě uvědomění si přítomnosti lásky, která je tvým přirozeným dědictvím. 8Opakem lásky je strach, ale to, co zahrnuje vše, nemůže mít opak.

2. Tento kurz lze proto velmi jednoduše shrnout takto:

2Nic skutečného nelze ohrozit.
3
Nic neskutečného neexistuje.

4V tom spočívá mír Boží.