Objasnění pojmů

Úvod

1. Tento kurz není kurzem filozofického přemítání, ani se nezabývá přesnou terminologií. 2Zabývá se pouze Pokáním neboli opravou vnímání. 3Prostředkem Pokání je odpuštění. 4Struktura „individuálního vědomí“ je v zásadě nepodstatná, protože je pojetím představujícím „původní chybu“ neboli „původní hřích“. 5Máš-li skutečně uspět v přehlédnutí chyby, studium chyby samotné k opravě nevede. 6A je to právě tento proces přehlédnutí, na který je kurz zaměřen.

2. Všechny pojmy mohou být sporné, a ti, kdo hledají spor, jej naleznou. 2Avšak ti, kdo hledají objasnění, je naleznou také. 3Musejí však být ochotni přehlédnout spor a poznat, že je obranou proti pravdě v podobě oddalujícího manévru. 4Teologické úvahy jako takové jsou nutně sporné, neboť závisejí na přesvědčení, a proto mohou být přijaty, nebo odmítnuty. 5Univerzální teologie není možná, avšak univerzální zkušenost je nejen možná, ale dokonce nezbytná. 6Právě k této zkušenosti kurz směřuje. 7Pouze zde se stává důslednost možnou, protože pouze zde končí nejistota.

3. Tento kurz setrvává v rámci myšlenkového systému ega, kde je potřebný. 2Nezabývá se tím, co je za všemi chybami, neboť jeho účelem je pouze, aby k tomu vytyčil směr. 3Proto užívá slova, jež jsou symbolická, a nemohou vyjádřit, co leží za symboly. 4Pouze ego se ptá, protože pouze ego pochybuje. 5Tento kurz dává jinou odpověď, jakmile vyvstala otázka. 6Avšak tato odpověď se nepokouší uchýlit se k vynalézavosti nebo důmyslnosti. 7To jsou vlastnosti ega.8Kurz je jednoduchý. 9Má jednu funkci a jeden cíl. 10Pouze v tom zůstává zcela důsledný, protože pouze to může být důsledné.

4. Ego bude požadovat mnoho odpovědí, které tento kurz neposkytuje. 2Kurz nepovažuje za otázku pouhou formu otázky, na niž nelze odpovědět. 3Ego se může ptát: „Jak došlo k nemožnému?“, „Čemu se nemožné stalo?“ a takto se může ptát v mnoha formách. 4Na to však neexistuje odpověď, jen zkušenost. 5Hledej pouze ji, a nedovol, aby tě teologie zdržovala.

5. Jistě si povšimneš, že v tomto kurzu se klade důraz na otázky struktury krátce a hned na začátku. 2Tento důraz pak brzy končí, aby udělal místo ústřednímu učení. 3Jelikož jsi však požádal o objasnění, zde jsou některé užívané pojmy.