Psychoterapie

Úvod

1. Psychoterapie je jediná forma terapie, která existuje. 2Jelikož pouze mysl může být nemocná, pouze mysl může být uzdravena. 3Pouze mysl potřebuje uzdravit. 4Tak se to však nejeví, neboť projevy tohoto světa vypadají opravdu skutečné. 5Psychoterapie je nezbytná, aby jedinec mohl začít pochybovat o jejich skutečnosti. 6Někdy je schopen začít otvírat svoji mysl bez formální pomoci, ale i tehdy je to vždy nějaká změna v jeho vnímání osobních vztahů, co mu to umožní. 7Někdy potřebuje více formální, dosti dlouhý vztah s „oficiálním“ terapeutem. 8V každém případě je úkol stejný: pacientovi se musí pomoci změnit způsob jeho smýšlení o „skutečnosti“ iluzí.