Praktická cvičení

Úvod

1. Teoretický základ uvedený v Textu je nezbytným systémem, který dává smysl cvičením, která jsou součástí této cvičební části. 2Cíle kurzu je však možné dosáhnout pouze praktickým používáním těchto cvičení. 3Netrénovaná mysl nemůže dosáhnout ničeho. 4Praktická cvičení mají za úkol cvičit tvou mysl v onom druhu myšlení, který je popsán v textové části.

2. Cvičení jsou velmi jednoduchá. 2Nevyžadují mnoho času a nezáleží na tom, kde je provádíš. 3Nevyžadují žádnou přípravu. 4Jsou rozvržena na jeden rok. 5Cvičení jsou očíslována od 1 do 365. 6Neprocvičuj více než jednu lekci denně.

3. Praktická cvičení pro studenty jsou rozdělena do dvou hlavních částí; první část se zabývá odčiněním nynějšího způsobu vidění a druhá část získáváním pravého vnímání. 2Kromě opakovacích lekcí jsou jednotlivá denní cvičení zaměřena na jednu ústřední myšlenku, která je uvedena na začátku lekce. 3Následuje popis konkrétních postupů, pomocí kterých se má myšlenka daného dne použít.

4. Cílem těchto praktických cvičení je systematicky cvičit tvou mysl k jinému vnímání všech a všeho na světě. 2Cvičení jsou koncipována tak, aby ti pomohla zobecnit lekce, takže pochopíš, že každou z nich lze použít stejně na všechny a všechno, co vidíš.

5. Zobecnění výcviku v pravém vnímání neprobíhá stejně jako zobecnění výcviku ve světě. 2Jestliže je dosaženo pravého vnímání ve spojení s jakoukoli osobou, situací nebo událostí, je jisté, že se úplně přenese na všechny a na všechno. 3A na druhou stranu, jediná výjimka, která je oddělená od pravého vnímání, znemožňuje jeho dosažení všude.

6. Je nutné všude dodržovat pouze tato obecná pravidla: Za prvé, cvičení je třeba provádět přesně tak, jak bude uvedeno. 2To ti pomůže zobecnit uvedené myšlenky na každou situaci, v níž se ocitneš, a na každého nebo na všechno, co je součástí této situace. 3Za druhé, ujisti se, že sám nerozhodneš, že existují někteří lidé, situace nebo věci, na které nelze použít uvedené myšlenky. 4To by bylo na překážku zobecnění výcviku. 5Samotnou podstatou pravého vnímání je, že nemá žádná omezení. 6To je opakem tvého dosavadního způsobu vnímání.

7. Celkovým záměrem všech cvičení je zvýšit tvou schopnost rozšířit procvičované myšlenky natolik, aby zahrnovaly vše. 2Z tvé strany to nebude vyžadovat žádné úsilí. 3Cvičení samotná splňují podmínky nezbytné pro tento druh zobecnění.

8. Některým myšlenkám uvedeným v této učebnici bude pro tebe těžké uvěřit, jiné se ti mohou zdát naprosto překvapivé. 2Na tom však vůbec nezáleží. 3Po tobě se žádá pouze to, abys myšlenky používal tak, jak je doporučeno. 4Vůbec se od tebe nežádá, abys je posuzoval. 5Žádá se pouze, abys je používal. 6Právě jejich použití jim dá smysl, a ukáže ti jejich pravdivost.

9. Pamatuj si jen, že těmto myšlenkám nemusíš věřit, nemusíš s nimi souhlasit a nemusíš je ani vítat. 2Některým můžeš i aktivně odporovat. 3Na ničem z toho nezáleží, ani to nesnižuje účinnost cvičení. 4Nedovol však výjimky v používání myšlenek obsažených v učebnici, a ať jsou tvé reakce na tyto myšlenky jakékoli, používej je. 5Nic víc se od tebe nežádá.