Píseň modlitby

Úvod

1. Modlitba je ten největší dar, kterým Bůh požehnal Svého Syna při jeho stvoření. 2Tehdy byla tím, čím se má stát: hlasem, který sdílí Stvořitel a stvoření, písní, kterou zpívá Syn Otci, Jenž Synovi vrací zpět díky, které Mu modlitba nabízí. 3Nekonečná je harmonie a nekonečný je také radostný souzvuk Lásky, kterou si navěky navzájem dávají. 4A tím je stvoření šířeno. 5Bůh děkuje Svému rozšíření ve Svém Synu. 6Syn děkuje za své stvoření písní svého tvoření, které koná ve Jménu svého Otce. 7Láska, kterou sdílejí, je tím, čím bude modlitba po celou věčnost, až skončí čas. 8Neboť tak tomu bylo předtím, než čas začal zdánlivě být.

2. Pro tebe, jenž jsi na chvilku v čase, bere na sebe modlitba formu, která nejlépe vyhovuje tvým potřebám. 2Máš pouze jednu. 3Co Bůh stvořil jako jedno, musí rozpoznat svoji jednotu a radovat se, že to, co se zdálo být odloučeno iluzemi, je navždy jedno v Boží Mysli. 4Modlitba musí být nyní prostředkem, pomocí něhož Syn Boží opouští odloučené cíle a odloučené zájmy, a se svatou radostí se obrací k pravdě o jednotě v Otci a v sobě samém.

3. Odlož své sny, svatý Synu Boží, a povstaň tak, jak tě stvořil Bůh, vzdej se model a vzpomeň si na Něj. 2Modlitba tě nyní podpoří a požehná ti, když pozvedneš k Bohu své srdce v sílící písni, která dosahuje stále výše a výše, dokud nezmizí rozdíl mezi vysokým a nízkým. 3Víra ve tvůj cíl poroste a bude tě podporovat, jak budeš zářícím schodištěm stoupat k Nebeským loukám a k bráně míru. 4Neboť tato víra je modlitbou a v ní je spása. 5Je cestou. 6Je Božím darem tobě.